Az étkezési díjak befizetési ideje 2021/2022. tanév:

Befizetés   

szeptemberre

októberre

novemberre

decemberre

januárra

készpénzzel a titkárságon

augusztus 25.

szeptember 22.

október 20.

november 17.

december 08.

átutalással

augusztus 1-15.

szeptember 1-15.

október 1-15.

november 1-15.

december 1-15.

 bankkártyával

 tetszőleges  tetszőleges  tetszőleges tetszőleges  tetszőleges

 

Befizetés

februárra

márciusra

áprilisra

májusra

júniusra

készpénzzel 

január 20. és 27.

február 17. és 24.

március 17. és 24.

április 21.és 28.

május 19. és 26.

átutalással

január 1-15.

február1-15.

március1-15.

április 1-15.

május 1-15.

bankkártyával

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges


 

Étkezési díjak :


Alsó ebéd

417 Ft/nap


Alsó háromszori

677 Ft/nap


 Felső ebéd

422 Ft/nap


 Felső háromszori

682 Ft/nap
 

 Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat 2021.01.01-től a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai látják el minden iskolában.

       

A befizetés rendje 2021.január 1-től


A befizetés történhet :


- a szülő illetve a tanuló részéről  a titkárságon készpénzben  reggel 10 órától. A befizetés pontos időponjáról a szokásos módon az iskolában illetve elekronikus úton kapnak tájékoztatást.

   A befizetésről a befizetőnek mindenképpen kapnia kell számlát.

 

   

- átutalással  a Lakoma programon keresztül  a tárgyhónapot megelőző hónap 1-15-ig (elérhetősége: kispest.hu weboldalon)


- bankkártyával a Lakoma programon keresztül tetszőlegesen (elérhetősége:kispest.hu weboldalon)

   az online befizetéshez a tanuló intézményi kódja Filep Zoltánnétól kérhető  a 06/20-382-1631 telefonon vagy a filep@gesz.kispest.hu e-mail címen.


Lemondásokkal kapcsolatos  ügyintézés

Az étkezést  lemondani reggel 9 óráig, csak a következő tanítási naptól lehet.


A lemondás történhet:

 -  telefonon  : 06/20/382-1631 (Filep Zoltánné)

 -  elektronikus úton e-mailben filep@gesz.kispest.hu

 - a Lakoma programon keresztül


A lemondott étkezési díjat a teljesítést követő hónaptól tudjuk visszafizetni. A visszafizetés célszerűen a befizetéskor történik, ekkor kerül jóváírásra a számlán.


Normatív támogatások igénybe vétele:


Aki étkezési díjkedvezményt  szeretne igénybe venni, a következő iratokra van szükség:


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben(100%) részesülő gyermek esetén:

     - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

     - Érvényes önkormányzati határozat a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról


2. Három vagy többgyermekes családoknál 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

3. Tartósan beteg (testvérre nem vonatkozik) 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

    - Érvényes orvosi igazolás a kedvezményben részesülő gyermek tartós betegségéről.

    - Határozat  a megemelt családi pótlék folyósításáról


4. Sajátos nevelési igényű 50%-os kedveményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

     - Érvényes szakértői vélemény


Több intézményünkben tanuló gyermek esetén, gyermekenként szükséges a szülői nyilatkozat kitöltése.


Az étkezési díjkedvezmények igénybevételéhez szükséges iratokat és nyilatkozatokat elektronikus formában, e-mailben kell elküldeni vagy a készpénzes befizetések alkalmával lehet leadni.


Diétás étkezés  (pl.tejmentes) igénylése esetén  szakorvosi  igazolást szükséges benyújtani az ebédbefizetést intéző kollégának.


A szociális támogatás korábbi fajtája megszűnik. Helyette a gyermekétkeztetési támogatás rászorultság alapon történő megállapítása a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális csoportjánál (1195 Budapest, Városház tér 18-20) beadott kérelem alapján történik.A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a lakoma online oldalon  vagy kérhető az étkezési ügyintézőtől.