A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018-2019. tanévben

 

2020.10.20.             A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák felvételi eljárásuk rendjét.

2020.10.31.             Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi  eljárás rendjét.

2020.12.04.             A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézményben.

2021.01.23. 10h      Egységes írásbeli felvételi a 8. évfolyamok számára.
Fényképes személyi azonosítót vinni kell! (személyi, ha még nincs, diákigazolvány)
Ajánlott vinni: íróeszközt, vonalzót, számológépet, körzőt, szögmérőt.

2021.01.28. 14h      Pótló írásbeli felvételi vizsga (alapos ok miatt).

2021.02.08.             A tanulók értesítése az írásbeli eredményekről.
Ha megérkezett, be kell hozni az iskolába, mert csatolnunk kell a jelentkezési laphoz.

2021.02.19.             Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat.

2021.02.23-03.12.   Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021.03.16.             A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzéket.

2021.03.22-23.       A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021.04.30.             A középiskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.