Hazaengedési rend

Egyedül mehet haza.
Szülővel mehet haza.