Gyermekvédelem, segítő hálózat

Milyen ügyben kitől ki kérhet segítséget.
Családi konfliktusok, életvezetési problémák Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Iskola, törvényes képviselő, szülő
Kiskorú súlyos veszélyeztetése, bántalmazása Kormányhivatal, védőnő, gyermekjólét, háziorvos (látlelet), rendőrség Bárki
Öngyilkossági szándék, kísérlet Nevelési tanácsadó, pszichológus, Forrásház Bárki
Kiskorú öröklése esetén vagyon kezelése Polgármesteri Hivatal, Közjegyző Iskola, törvényes képviselő, szülő, eseti gondnok
Igazolatlan iskolai hiányzás (10 óra után) Gyermekjóléti Szolgálat, Kormányhivatal Iskola

A segítő hálózat szakemberei
Gyermekjóléti Központ Turi Lilla kispestigyermekjoletikp@gmail.com
Gyermekvédelmi felelős Gáber Andrea gaber@pannoniaiskola.hu
Iskolai szociális segítő Lukács Balázsné lukacs.balazsne@szocialiscentrum.kispest.hu
Iskolapszichológus Horváth Júlia juliagnes99@gmail.com
Iskolaorvos Dr. Kiss Dóra
Védőnő Janurik Erzsébet januriki@gmail.com
Fejlesztőpedagógus Szabó Emese szabomesike@citromail.hu
Logopédus Puzsár Istvánné puzsar.istvanne.19@fpsz.net
Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum – Forrásház lelki egészségközpont Sárkány-Balogh Csilla szociális menedzser info@forrashaz.kispest.hu
Szülői szervezet vezetője Barna Viktor

Címlista
Külső-Pesti Tankerületi Központ
Rábel Krisztina tankerületi igazgató (fenntartó)
1181 Budapest, Üllői út 453. 795-81-91
XIX. ker. Polgármesteri Hivatal (Szociális Iroda, Gyámhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatal XIX. Kerületi Hivatala) 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 347-45-00
XIX. ker. Rendőrkapitányság 1192 Budapest, Ady Endre út 29. 292-92-60 vagy 112
Kispesti Egészségügyi Portál
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye (volt Nevelési Tanácsadó) 1196 Budapest, Esze T. u. 67. 282-99-41
Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 1193 Budapest, Táncsics M. u. 7. 282-6513
3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság (XIX. ker. lakosoknak) 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. 220-48-42
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 1177 Budapest, Izabella u. 1. 203-84-97
Gyermekek Átmeneti Otthona 1193 Budapest, Táncsics M. u. 7. 357-18-29

Igazolatlan hiányzások után kapcsolatfelvétel, értesítés
1 óra után: szülő írásbeli értesítése, a jogkövetkezmények ismertetése,
2 óra után: szülő megkeresése a gyermekjóléti szolgálat munkatársával együtt,
10 óra után: tényleges tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóság,
30 óra után: a szabálysértési hatóság (Kormányhivatal) és a gyermekjóléti szolgálat,
50 óra után: a tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóság és a szabálysértési hatóság (Kormányhivatal)

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében