Az étkezési díjak befizetési ideje 2023/2024. tanév:

Befizetés   

szeptemberre

októberre

novemberre

decemberre

januárra

készpénzzel a titkárságon

augusztus 23.

szeptember 20.

október18.

november 15.

december 13.

átutalással

augusztus 1-15.

szeptember 1-15.

október 1-15.

november 1-15.

december 1-15.

 bankkártyával

 tetszőleges  tetszőleges  tetszőleges tetszőleges  tetszőleges

 

Befizetés

februárra

márciusra

áprilisra

májusra

júniusra

készpénzzel a titkárságon

január 17.

február 21.

március 20.

április 17.

május 22.

átutalással

január 1-15.

február1-15.

március1-15.

április 1-15.

május 1-15.

bankkártyával

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges

tetszőleges


 

Étkezési díjak :


Alsó 1x-i

859 Ft/nap


Alsó 3x-i

1.397 Ft/nap


Felső 1x-i

870 Ft/nap


Felső 3x-i

1.409 Ft/nap


Diétás alsó 1x-i

1.572 Ft/nap


Diétás alsó 3x-i

2.552 Ft/nap


Diétás felső 1x-i

1.591 Ft/nap


Diétás felső 3x-i

2.571 Ft/nap
 

 Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat 2021.01.01-től a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai látják el minden iskolában.

       

A befizetés rendje 2021.január 1-től


A befizetés történhet :


- a szülő illetve a tanuló részéről  a titkárságon készpénzben  reggel 7-10 óráig. A befizetés pontos időponjáról a szokásos módon az iskolában illetve elekronikus úton kapnak tájékoztatást.

   A befizetésről a befizetőnek mindenképpen kapnia kell számlát.

 

   

- átutalással  a Lakoma programon keresztül  a tárgyhónapot megelőző hónap 1-15-ig (elérhetősége: kispest.hu weboldalon)


- bankkártyával a Lakoma programon keresztül tetszőlegesen (elérhetősége:kispest.hu weboldalon)

   az online befizetéshez a tanuló intézményi kódja Shuqeir Hamzehne kérhető  a 06/20-382-1631 telefonon vagy a shuqeirhamzehne@gesz.kispest.hu

   e-mail címen.


Lemondásokkal kapcsolatos  ügyintézés

Az étkezést  lemondani reggel 9 óráig, csak a következő tanítási naptól lehet.


A lemondás történhet:

 -  telefonon  : 06/20/382-1631  Shuqeir Hamzehne (Ilonka)

 -  elektronikus úton e-mailben      

    shuqeirhamzehne@gesz.kispest.hu

 - a Lakoma programon keresztül


A lemondott étkezési díjat a teljesítést követő hónaptól tudjuk visszafizetni. A visszafizetés célszerűen a befizetéskor történik, ekkor kerül jóváírásra a számlán.


Normatív támogatások igénybe vétele:


Aki étkezési díjkedvezményt  szeretne igénybe venni, a következő iratokra van szükség:


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben(100%) részesülő gyermek esetén:

     - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

     - Érvényes önkormányzati határozat a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról


2. Három vagy többgyermekes családoknál 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

3. Tartósan beteg (testvérre nem vonatkozik) 50%-os kedvezményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

    - Érvényes orvosi igazolás a kedvezményben részesülő gyermek tartós betegségéről.

    - Határozat  a megemelt családi pótlék folyósításáról


4. Sajátos nevelési igényű 50%-os kedveményben részesülő gyermek esetén:

    - Szülői nyilatkozat (kitöltése minden tanévben kötelező)

     - Érvényes szakértői vélemény


Több intézményünkben tanuló gyermek esetén, gyermekenként szükséges a szülői nyilatkozat kitöltése.


Az étkezési díjkedvezmények igénybevételéhez szükséges iratokat és nyilatkozatokat elektronikus formában, e-mailben kell elküldeni vagy a készpénzes befizetések alkalmával lehet leadni.


Diétás étkezés  (pl.tejmentes) igénylése esetén  szakorvosi  igazolást szükséges benyújtani az ebédbefizetést intéző kollégának.


A szociális támogatás korábbi fajtája megszűnik. Helyette a gyermekétkeztetési támogatás rászorultság alapon történő megállapítása a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális csoportjánál (1195 Budapest, Városház tér 18-20) beadott kérelem alapján történik.A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a lakoma online oldalon  vagy kérhető az étkezési ügyintézőtől.