Az iskola belső dokumantumai, határozatai


A tornatermek és az öltözők rendje

Határozat a 16 óra előtti hazamenetel engedélyezéséről

Az iskolai rendezvények miatti hiányzások rendje

Fontos tudnivalók a napköziben dogozó kollégáknak

Útmutató a tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakításához

A nyelvi csoportbontásról

Értékelési (differenciálási) rendszer (pedagógus adatlap felsős osztályfőnök adatlap)

Adatkezelési szabályzat

Munkaterv (2018-2019)

Munkaterv (2019-2020)

Munkaterv (2020-2021)

Munkaterv (2021-2022)

Munkaterv (2022-2023)

Kollektív szerződés